Få hjælp til livets kriser hos din psykolog på Frederiksberg

Har din første livskrise indfundet sig – og er du i tvivl om hvorledes du skal angribe den? Så kan du med fordel læse med i det følgende.

Hvad er en eksistentiel krise?

Måske er du i tvivl om hvorvidt du lider af en depression, om du er ved at udvikle en angst lidelse – eller om du befinder dig midt i en eksistentiel krise eller en identitets krise. De to sidstnævnte kan nemlig godt komme til udtryk gennem en voldsom tvivl og en følelse af at være fastlåst i en situation hvor du ikke hører hjemme – og som du ikke kan komme ud af.

På den måde kan du som følge af en sådan livskrise udvikle angst lignende symptomer og samtidig føle dig voldsomt nedtrykt som man gør når man lider af en depression. Men en eksistentiel krise har sit udspring et andet sted, og skal behandles anderledes end en depression eller en angst lidelse.

Det nytter for eksempel ikke noget at prøve at medicinere sig ud af en eksistentiel krise. Når du gennemlever en krise handler det netop om at gennemleve den – ikke at gemme den væk. When you’re going through Hell, keep walking, som et kendt ordsprog siger. Der er bare ingen der siger at du skal gå alene.

Få hjælp til at overkomme krisen hos en dygtig psykolog

Står du således på bunden af et dybt mørkt hul og bakser med spørgsmål omkring livets mening og tilværelsens endemål kan du med fordel opsøge professionel hjælp hertil. Gennem sessioner hos en psykolog vil du ikke alene have lettere ved at se lyset og genfinde livsglæden – du vil også opleve at du gennem selvudvikling bliver både stærkere og mere robust således at du i fremtiden selv vil kunne gennemarbejde lignende problematikker.

Du kan få hjælp til din livskrise hos din lokale psykolog på Frederiksberg – læs mere på larsbjarno.dk