Kan man vælge privat skifte ved insolvent dødsbo?

Når man skal gøre et bo op, har man tre valgmuligheder: privat skifte, hvor arvingerne får overdraget ansvaret for at gøre boet op, at lade Skifteretten vælge en bobestyrer, og at lade ægtefællen til den afdøde sidde i uskiftet bo. Hvis der er tale om et insolvent dødsbo, altså at gælden i dødsboet er større end værdierne, vil man typisk vælge at lade Skifteretten udpege en bobestyrer. Når der er tale om et insolvent dødsbo, vil der ikke være nogen arv til arvingerne. De har derfor som regel ikke nogen interesse i at have ansvaret for afdødes gæld. 

Er du alligevel interesseret, kan du på siden privatskifte.info læse mere om de krav, der stilles til dig, hvis du som arving vil have ansvaret for et insolvent dødsbo. Siden er lavet af advokatfirmaet Hviid Advokater. De har stor erfaring med at hjælpe folk med at lave et privat skifte – også når der er tale om et insolvent dødsbo. 

Der kan være mange grunde til, at I som arvinger ønsker at have ansvaret for et insolvent dødsbo og selv vælge en advokat. Det kan være, at I føler, at det vil blive bedre behandlet på den måde. Det kan selvfølgelig også være, at I har mulighed for at betale afdødes gæld af, uden at det vil ruinere jer, og derfor føler, at det er det rigtige at gøre. Det er helt op til jer, hvorfor I gerne vil have et privat skifte. Det vil hverken Hviid Advokater eller andre advokater blande sig i. 

Når I skal have lavet et privat skifte ved et insolvent dødsbo, er det først og fremmest vigtigt, at en af arvingerne kan bevise, at han eller hun er solvent. Altså at han eller hun ikke skylder flere penge væk, end de har værdier. Hvis der kun er en arving, der er solvent, vil denne skrive under på, at han eller hun vil tage ansvaret for gælden, hvis der ikke kan findes nok penge i boet. Det er noget, man skal skrive under på uanset hvad. Men hvis der er tale om et solvent bo, er det jo en ren formsag, da arvingerne så vil få udbetalt penge. Hvis flere arvinger er solvente, vil de som regel skrive under alle sammen. På den måde bliver gælden fordelt i mellem dem. 

I sjældne tilfælde sker det, at man først finder ud af efter, at man er gået i gang med opdelingen af boet ved et privat skifte, at der er tale om et insolvent dødsbo. Så har I som arvinger mulighed for at bakke ud.